Destaquem

«Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu»

Presentem el Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu», un projecte certament innovador  que considerem que ha de tenir el seu espai i la seva utilitat en el context educatiu del nostre país. Ens estem referint tant a la realitat augmentada (AR) com als codis de resposta ràpida (QR), i com aquests ens ofereixen un munt de possibilitats educatives que cal explorar, conèixer i rendibilitzar didàcticament i metodològicament a les nostres aules.

 

mobibrix_qr

Aquesta proposta formativa va adreçada a:

     Docents de totes les etapes educatives

    Educadores i educadors en l’àmbit no formal

     Professorat universitari de l’àmbit del magisteri i les ciències de l’educació

   Pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs

D’aquesta manera, i de la mà d’un dels experts en la matèria objecte de treball, el professor Josep M. Silva (UAB), des de la Societat Catalana de Pedagogia fem una proposta de formació, completa, per mitjà de dues accions complementàries:

a/ Un curs de formació sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu, de 20 hores a realitzar al llarg del primer trimestre del curs 2013-2014

b/ Creació i consolidació d’un grup de treball sobre l’àmbit proposat , durant el  segon i tercer trimestres del mateix curs escolar i que, entre altres aspectes, estudiï  i ampliï les possibilitats de l’ús educatiu de l’AR i els QR, elabori materials, difongui pràctiques de referència i faci una recerca sobre els usos educatius de l’AR i els QR.

La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Per ampliar informació sobre  dates,  lloc, objectiu , continguts….cliqueu aquí   Projecte formatiu

Aquest curs està reconegut pel pla de formació permanent del Departament d´Ensenyament, que atorga l´acreditació de 20 hores als assistents al curs

índice

INSCRIPCIONS

Les persones interessades en el curs hauran d’indicar el nivell educatiu i l’àrea o matèria on els interessaria experimentar l’AR i els QR. La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Atès que les places són limitades,  s´otorgaran en funció dels criteris de prioritat establerts i aprovats per la Junta i que es faran públics als  interessats en el seu moment.

PREU:  35 euros per als no socis / inscripció gratuïta per als associats.

NOTA:  La quota anual de socis és de 35 euros.  Atès que el fet de ser socis us atorgaria prioritat en l´assignació de places  i al mateix temps,  la gratuïtat de la present proposta formativa, us animem a considerar la possibilitat de  fer-vos socis.

OMPLIU EL FORMULARI  DE  SOL.LICITUD  D´INSCRIPCIÓ  clicant aquí

NOTA IMPORTANT : Durant el mes d´agost, el correu de contacte per poder realitzar la sol.licitud d´inscripció és el següent:  peremarques@pangea.org

Des de la mateixa adreça de correu, us comunicarem   si  ha estat possible assignar-vos plaça.

La SCP a les xarxes socials