Destaquem

Assemblea ordinària i extraordinària per reforma d’Estatuts

Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,

La Junta de Govern, en sessió de 9 de maig de 2018, segons prescripció general recollida als Estatuts ( Art. 6, SCP-IEC 6 i 28 juny 1991),

Convoquem l’Assemblea General de la Societat Catalana de Pedagogia,

dimecres 20 de juny de 2018, De 19.00h a 20:30h.

a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

en sessió ordinària i extraordinària (per reforma dels Estatuts):

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Intervenció del president.
  3. Declaració. L’ESCOLA CATALANA, AVUI PLURILINGÜE  . Coneixement, intervencions i ratificació, si escau.
  4. Diàleg obert.
  5. Reforma dels Estatuts. Recompte de vots i aprovació, si d’escau. Llegiu el text .SCP reforma estatuts 2018  Voteu amb formulari electrònic
  6. Memòria d’activitats del curs 2017-2018
  7. Informe econòmic de Tresoreria i aprovació de comptes
  8. Proposta de socis emèrits.
  9. Coneixement i ratificació de nous socis (personals, institucionals).
  10. Preguntes i aportacions de les sòcies i socis.

ORDRE DEL DIA EN FORMAT DESCARREGABLE

 

L’Assemblea anirà precedida per un acte previ que començarà de les 18:00h a la mateixa sala.

Els números canten.

 

La SCP a les xarxes socials