Destaquem

Primera commemoració del Dia Internacional de l’Educació

 

NU resolució Diada Educació N1841279

 

 

 

La Societat Catalana de Pedagogia ha participat en l’acte del Dia Internacional de l’Educació amb les altres entitats: MIE(MRP Lleida), COPEC, COPC i CEEESC. Com a societat científica hem presentat  l’educació com a  assumpte social de tota la societat en tant que educable i educada i que és competència de tots: família, escola, mitjans de comunicació i també de la gent del carrer.  Per això tindrà sentit difondre per tots els mitjans, un dia l’any, el valor de l’educació. La pedagogia com a ciència nuclear de les ciències de l’educació aporta coneixement integrat, elabora criteris, propostes i instruments que s’han de demostrar amb la pràctica empírica amb les aportacions d’una innovació participativa. Aquest és el camí de transformació progressiva de l’educació.

La pedagogia és punt de confluència de la xarxa d’educadors i docents que actuen, d’infants i famílies receptors participants i de l’administració que fa l’ordenació educativa comú. La política ha d’escoltar la pedagogia per prendre decisions, els docents i educadors han d’actuar amb pedagogia científica i art personal, els ciutadans ho han de comprendre i per això avui cal una pedagogia familiar atès que l’educació no es transmet suficientment per tradició.

En educació cal articular la gran participació amb una direcció pedagògica clara, semblantment a com veiem en els castells humans tan representatius de Catalunya:  tots a fer pinya a la base, castellers forts i àgils amb tècnica als pilars i un director/a que amb visió de conjunt garanteix l’eficàcia.

La pedagogia científica s’inicia amb Iohannes Amós Comenius que tracta (en llatí) de la “eruditio”, traduïble com a instrucció o ensenyament. Afirma que el que s’ensenya i s’aprèn ha de ser útil a la vida evitant que a destemps vegem que ignorem el que és necessari perquè vàrem aprendre el que no ho és. Afirma que amb l’ensenyament s’ha de desenvolupar la intel·ligència per a la saviesa, el lenguatge per a l’eloqüència i les mans per a executar amb habilitat. [Orbis sensualium pictus 1658]. Una visió de l’ensenyament-educació ben actual, avui expressada amb currículum competencial i assoliment de competències.

TOTA LA INFORMACIÓ

 

La SCP a les xarxes socials