Destaquem

Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia, actualitzats.

Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia. 

Aprovats per la l’Assembela General el 20 de juny de 2018, han estat ratificats pel Ple de l’IEC de 23 de maig de 2019.  Els canvis rellevants d’organització respecte als Estatuts de 1991 són:

La Junta de Govern es renovarà cada quatre anys i els membres  es podran presentar a una sola renovació consecutiva. (…) La Junta de Govern estarà assitida per un Consell de vocals reresentatius de les agrupacions territorials i dels equips de recerca actius o dels àmbits de treball que s’hagin creat. (Art. 5)

Però volem centrar l’atenció especialment en les finalitats  que ara es concreten (text nou en blau)

Article 1

La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitats: propugnar, impulsar i aplegar la investigació educativa en les terres de llengua i cultura catalanes seguint l’orientació de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). R: aplegant coneixement aportat per diverses ciències. D: desenvolupant, creant, dissenyant, instrumentant, amb orientació fonamentada d’acció. I: estenent les innovacions, instruments, sistemes en col·laboració amb escoles, entitats i institucions.

  1. Presentar el coneixement científic de la pedagogia als professionals per a contribuir a una acció educativa i docent fonamentada, consistent, coherent i eficaç per a una pràctica reflexiva i presa de decisions en cada context.
  2. Afermar la cultura i la llengua catalana en una societat multilingüe amb ciutadans plurilingües valorant la presència d’altres llengües.
  3. Promoure recerca interdisciplinària en el marc de l’Institut d’Estudis Catalans en col·laboració amb d’altres societats i seccions i a l’exterior amb les universitats, de terres de llengua catalana en primer lloc.
  4. Desenvolupar accions de difusió en col·laboració amb entitats que apleguen professionals docents, educadors i pedagogs i amb aquelles que s’adrecen a la infància i joventut.
La SCP a les xarxes socials