Jornada de reflexió i de debat a Mallorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evolució en els usos lingüístics i els nous contextos sociolingüístics requereixen un model d’Ensenyament de Llengües evolucionat, que doni resposta als nous reptes d’aprenentatge de llengües transnacionals i d’acolliment de les llengües de les famílies; sense perdre els principis que han convertir l’escola en llengua catalana en un model per a la  igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Cal despolititzar el tema lingüístic  i traslladar-lo al terreny de la ciència, fonamentat en com les persones aprenem les llengües.

Normalització Lingüística i Plurilingüisme no són conceptes dicotòmics, sinó evolutius. Ens cal un model conciliador, que situi el català com a eix vertebrador  d’un projecte comú i que interrelacioni les llengües, per comptes de confrontar-les en una distribució horària compartimentada, on si unes llengües sumen, les altres resten.

Però,

  • Existeix un consens social sobre els conceptes Normalització i Plurilingüisme des d’una perspectiva evolutiva, o són dos termes que sovint estan confrontats?
  • Però com “aterra” aquest plantejament d’interrelació de llengües en l’activitat diària de l’escola i/o institut?
  • Poden les metodologies de treball cooperatives i per projectes poden facilitar la interrelació entre llengües?
  • La formació incial docent garanteix la construcció d’un perfil de mestre plurilingüe amb sensibilitat per establir relacions entre les llengües d’aprenentatge i les llengües dels alumnes?
  • Com podem garantir una didàctica de l’oralitat de qualitat i una avaluació integrada en la situació comunicativa real?
  • Quins instruments tenim per a l’autoavaluació de centre i la presa de decisions fonamentada i adaptada a cada context?
  • Quins recursos tenim per explicar a les famílies i la ciutadania en general l’escola en llengua catalana i el seu projecte plurilingüe?

 

 

EL DIA 19 D’OCTUBRE OBRIM EL DEBAT. NO HI FALTIS!

 

Programa de la Jornada.

Inscripció gratuïta.

Cal inscriure’s a través d’aquest aplicatiu

Aplicatiu d’inscripció

  • Jornada adreçada a docents de totes les etapes educatives, directius escolars, inspectors/es d’educació i professionals de l’educació interessats.
  • S’elaborarà un informe de conclusions  amb la participació de tots/es els assistents, i es lliurarà al Conseller d’Educació.
  • Els assistents a la jornada rebran un certificat de 8 hores de formació permanent de la Conselleria d’Educació. 

S’oferirà esmorzar per gentilesa de:

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració