Assemblea General anual de socis 2020

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Assemblea General anual de socis. 8 de juliol a les 18:00h en format webinar

La Junta de Govern,

Convoca l ‘Assemblea General anual pera donar compte de les activitats realitzades, de la gestió econòmica, de les variacions de socis i de la contribució de la societat a la pedagogia científica.

Així mateix, presentarem les activitats previstes per al curs 2020-2021 amb dos nous projectes pedagògics:

– La nova etapa de la Revista Catalana de Pedagogia, que es desenvoluparà en conveni amb els Instituts de Recerca de la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears.

-El projecte digital de la Societat Catalana de Pedagogia, que pretén ser un espai de trobada pedagògica, una plataforma de difusió dels projectes dels nostres socis i una oportunitat per donar visibilitat a les opinions professionals sobre temes específics.

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblea General esdevindrà en format digital a través de la plataforma zoom

El dimecres 8 de juliol de 2020 de les 18:00h a les 19:30h

Enllaç a la plataforma ZOOM :

https://us02web.zoom.us/j/87022565302?pwd=QkJXdFVDeEtBbmFwV0VXR21RRDVWZz09

 

Enllaç per a inscripcions: : https://www.iec.cat/jornades/assembleaScp2020.asp

ORDRE DEL DIA:

18:00h Benvinguda. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Secretaria Rosa M de la Fuente

 

18:10h Memòria d’activitats 2019-2020. Secretària Rosa M de la Fuente

 

18:30h Altes i baixes de socis. Socis Emèrits. Iban León Vocal Territorial Alguer

 

18:40h Informe de tresoreria:

Tancament 2019, Pressupost 2020, Retencions informades per l´IEC                                

Tresorera Neus Lorenzo

 

19:00h Previsió activitats 2020-2021 i presentació de noves incorporacions a la junta de Govern en aprovació de l’Assemblea General

 

19:10h Presentació nova etapa de la RCP. Ruth Vilà

 

19.20h Presentació Projecte Pedagògic digital. Rosa Benabarre

 

19:30h Cloenda. Josep Serentill Vicepresident

 

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogies feministes als Països Catalans

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Activitats