CALL FOR PAPERS REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

Ens complau anunciar-vos el Call For Papers de la Revista Catalana de Pedagogia
 “Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi” data topall del qual és el 30 de gener de 2022.
En aquest nou volum posem l’ètica en el centre del debat i la reflexió pedagògiques, apostant per rescatar aportacions que evidenciïn noves formes d’actuar que proposin els principis ètics per damunt dels econòmics, la sostenibilitat global i planetària per damunt dels interessos individualistes, la justícia social per damunt d’actituds polaritzades en la presa de decisions, dels nivells més micro als més macro.
Rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional, contribucions amb autoria conformada per autors/ores d’institucions de diferents països.
Els articles es poden enviar en català o anglès.
Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:
Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.
Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.
Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors/ores en: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines