Destaquem

V Seminari Web de la Revista Catalana de Pedagogia: «Les tecnologies digitals en les noves ecologies de l’aprenentatge»

V Seminari Web de la Revista Catalana de Pedagogia: «Les tecnologies digitals en les noves ecologies de l’aprenentatge».

En aquest seminari es volen recollir contribucions que, des de la recerca o les experiències i en clau de reflexió pedagògica, destaquin el rol de les tecnologies digitals en la transformació de les pràctiques educatives formals. Així com en les experiències d’aprenentatge informal, en qualsevol moment de la vida i contemplant col·lectius de distinta naturalesa. Treballs que destaquin la contribució de les tecnologies digitals en el desenvolupament d’una ciberciutadania apoderada, participativa i crítica, així com aportacions que revelin la presència de certes barreres en l’ús de les tecnologies.

La Revista Catalana de Pedagogia (https://revistes.iec.cat/index.php/RCP) és de la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS.

Organització: Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC

L’acte virtual va tenir lloc el 28 de novembre de 2023.

Conferència inaugural del Dr. Jaume Serramona

El doctor Jaume Sarramona va impartir la conferència inaugural titulada í ?, en la qual s’abordaren temes essencials relacionats amb l’educació i el currículum a Catalunya.

L’acte inaugural del curs 2023 – 2024 de la Societat Catalana de Pedagogia va tenir lloc el 25 d’octubre de 2023 a l’IEC.

La SCP a les xarxes socials