Destaquem

Acreditació pedagògica dels museus

Comissió gestora per a l’acreditació pedagògica dels serveis educatius de museus i assimilats (colònies, camps d’aprenentatge)

Comissió Gestora constituïda el 14 de novembre del 2017

Finalitat

Oferir a la societat catalana l’acreditació i segell de qualitat pedagògica del servei o funció educativa de museus i assimilats (com ara colònies o camps d’aprenentatge). Pot ser específicament el reconeixement del servei educatiu gestionat per al direcció del museu o bé del conjunt del museu com a projecte artístic amb orientació antropogògica.

L’acreditació serà solament l’acte final d’un procés d’autoavaluació del museu a partir d’una norma o pauta de referència contrastat amb l’avaluació externa o auditoria amb membres de l’òrgan acreditador.

Realització

  1. Disposar d’un patró, marc o norma d’avaluació del servei educatiu o del museu educador de la ciutadania amb fonament pedagògic i d’orientació del valor cultural per a la infància i adolescència (<18 anys), i per a grups familiars d’infants i adults.
  2. Disposar d’un equip d’experts, en direm Junta d’educació, que avaluï amb competència científica i professional pedagògica.
  3. Regular el sistema de provisió de llocs a la Junta d’educació, 50% a proposta d’IEC-SCP i 50% de les associacions de museus i d’universitats o altres institucions professionals reconegudes.
  4. Practicar les avaluacions externes de caràcter voluntari però amb prestigi que sol·licitin les mateixes institucions que podran exhibir l’acreditació i els ciutadans conèixer.

Valor i impacte

L’acreditació de qualitat pedagògica l’atorga l’Institut d’Estudis Catalans.

La Societat Catalana de Pedagogia és el laboratori coordinador executiu de la Junta d’educació que actua amb autonomia en el marc de la reglamentació que s’hagi acordat.

L’activitat s’ha d’autofinançar. Els costos d’actuació dels experts i altres han de quedar coberts amb el pagament que estableixi l’IEC.

És una funció, servei necessari a la societat catalana. Hi ha interessos de tota mena i ja han aparegut iniciatives comercials o administratives que no sempre poden garantir el rigor científic i professional independent. Si s’encaminen a la mateixa finalitat, no es tracta de competir en cap cas i sí estudiar la possibilitat de cooperar en un una mateixa realització. Una iniciativa unificada incrementarà el crèdit davant dels ciutadans. L’Institut d’Estudis Catalans té el prestigi d’independència, de rigor acadèmic i de pluralitat institucional i pot aportar un plus a aquesta intervenció social.

Abast i perspectiva

La iniciativa liderada per l’Institut d’Estudis Catalans no té sentit si no és amb participació de professionals i de les institucions. En primer lloc del museus, siguin públics, amb finançament públic però també privats amb presència reconeguda pels ciutadans. En segon lloc, i amb mesura, poden ser reconegudes accions amb valor pedagògic per fer una experiència d’aprenentatge personal i de cultural assimilables a l’acció dels museus.

Previsió de calendari

14 de novembre 2017: constitució de la Junta d’Educació

Gener 2018- juliol 2018: elaboració d’un instrument d’autoavaluació que pugui ser contrastat externament.

Juliol 2018: revisió externa de l’instrument d’autoavaluació.

Setembre-desembre 2018 : primer pilotatge

Gener 2019: presentació i servei obert.

 

 

 

 

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració