Destaquem

Grup de treball Llengua i Educació (LED)

 

 

 

 

 

 

 

 

LED: Llengua i Educació

El Grup LEd, constituït inicialment per personal investigador en didàctica de la llengua de la UAB, va iniciar el seu camí com a SGR l’any 2013, en evolució natural de l’equip col·laboratiu CLIL-SI. En l’actualitat incorpora investigadores i investigadors de set universitats, i professorat del Departament d’Educació. El LEd aprofundeix en la codocència a les aules Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE, CLIL, EMILE), els graus en anglès, l’estudi del desenvolupament de la competència plurilingüe a les aules, l’ensenyament de la pronunciació,  i les competències docents del professorat

 

 

 

 

 

 

Fitxa del grup de treball 

 • Objectius:
  • Donar visibilitat i projecció conjunta de la recerca sobre les llengües i el seu aprenentatge, dins i fora de Catalunya.
  • Promoure els contactes amb altres grups de recerca.
  • Organitzar d’activitats inter-grups en col·laboració amb universitats, fundacions, centres, i altres entitats educatives.
 • Persona de contacte: Cristina Escobar  <cristina.escobar@uab.cat>
 • Web: http://clil.cat/  [en procés de reconstrucció]
 • Presentació a la Junta de la SCP-IEC del Grup-LED, amb els seus membres, objectius i productes en desenvolupament
 • Dia que es va presentar en Junta de la SCP-IEC: 29 de març 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Són prioritats d’aquest grup de recerca: 
1. Promoure i articular la recerca aplicada en ensenyament i aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i de la competència plurilingüe en entorns educatius en contextos multilingües i interculturals.

2.Diseminar la recerca duta a terme amb la finalitat de millorar la pràctica educativa tant a les aules de llengües primeres i addicionals, com a les aules integrades i les de disciplines no anomenades “de llengua” (revista pròpia, articles, capítols, volums, comunicacions, etc.).

3. Promoure la discussió informada (seminaris, simposis, jornades, etc.) i social (media, xarxes socials, etc.) sobre les millors estratègies pedagògiques per a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe.

4. Assessorar i col·laborar amb les institucions educatives en accions encaminades a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe (redacció i revisió de documents, cursos de formació, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les seves  revistes i publicacions recullen propostes didàctiques, línies de recerca i pràctiques innovadores en diverses llengües:
[+]  Revista CLIL Journal. Vincle: https://revistes.uab.cat/clil
[+]   Estudis sobre els efectes dels graus de mestres en anglès a Catalunya; Revista CLIL Journal: https://revistes.uab.cat/clil
[+]  Cursos de formació de formadors AICLE per al Departament d’Educació; Abundants publicacions de difusió de recerca, i de divulgació.

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració