Destaquem

Grups de treball

” La Societat catalana de Pedagogia, en el seu compromís per la recerca científica per l’educació, promou, dona suport i acompanya aquelles iniciatives pedagògiques de qualitat que aporten valor afegit als diferents sectors de la comunitat educativa.

 

Els diferents Grups de Treball que s’identifiquen amb els valors i prioritats de la cultura catalana internacionalitzada en un món global poden proporcionar formació, afavorir la investigació a les aules, i obrir oportunitats innovadores pel desenvolupament professional dels docents.
SI ESTEU EN ALGUNA D’AQUESTES SITUACIONS, CONTACTEU AMB NOSALTRES :
  • `Si el vostre grup de treball representa una aposta per la qualitat, el rigor científic, els objectius de l’Institut d’estudis Catalans i les prioritats de la Societat Catalana de Pedagogia.
  • Si la vostra comunitat educativa està interessada en propostes concretes de formació i assessorament.
  • Si esteu preparant articles, llibres o publicacions sobre algun dels grups de treball que té vinculació pedagògica o interessos comuns amb la Societat Catalana de Pedagogia.
  • Si la vostra xarxa educativa vol ampliar, difondre o internacionalitzar els seus projectes de recerca educativa, en consonancia amb les finalitats de l’Institut d’estudis Catalans i de la Societat Catalana de Pedagogia.   “

Grups de treball 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració