Destaquem

ODS – Agenda 2030

Juga i Aprén amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Iniciativa per educar pels ODS a través del Joc: Contacteu amb l’Oriol Ripoll de Docents.cat

Activitas escolars: Tots els paísos implicats han adquirit el compromís de treballar els ODS al seu sistema educatiu. Podeu consultar activitat i jocs per diveres edats i en diverses llengües:


"L'eina de diagnosi de les Xarxes d'escola Vedruna és indispensable per a conèixer les fortaleses dels docents i dels 
centres educatius en l'ús pedagògic dels ODS"

Visiteu l'eina i la seva guia: https://vedrunaods.cat/eina-diagnosi/Origen: El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d'objectius globals
 per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part 
d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. 

Cada objectiu té metes específiques que s'han d'assolir en els pròxims 15 anys.
Els 17 ODS es concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. 
Els indicadors seran establerts per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2017.


 
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals,
 integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  
de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible,  aprovada el 25 de setembre 
del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció. 


Quins són els #ODS? La llista completa és aquí.

INDICADORS IDESCAT: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ods

Eina per al diagnosi del treballs dels ODS en centres educatius
la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans dona suport al treball 
educatiu per assolir els Objectius de Desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides. El passat 22 de setembre 2021, 
la Xarxa d’escoles Vedrunes va presentar a la Junta de la SCP-IEC la seva 
EINA PER LA DIAGNOSI DEL TREBALL DELS ODS EN CENTRES EDUCATIUS, 
que posen generosament a disposició de totes les escoles que la vulguin utilitzar.

[+] Visiteu el Formulari d’Avaluació  

[+] Visiteu els documents d’orientació  

[+] Visiteu els documents de reflexió  


Altres experiències destacables:


Espais dels ODS als PAïSOS CATALANS:

La SCP a les xarxes socials