Destaquem

Webinars

V Seminari web de la Revista Catalana de Pedagogia, «Les tecnologies digitals en les noves ecologies de l’aprenentatge», a càrrec de Ruth Vilà

·       Data: 28 de novembre de 2023

·       Hora: 18h – 19 h

·       Enllaç: (Codi d’accés: 3R8Bm1)

·       Enllaç webinar:

Imatge

IV Seminari Web, «Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi» a càrrec de Ruth Vilà, Melissa Schmidlin, Omaira Beltrán, Sara Colorado i Xavier Martín-Rubió. 

·       Data: 14 de març de 2023

·       Hora: 18:30 – 19:30 h

·       Enllaç: https://bit.ly/3yRrNKc (codi d’accés: 7Ck16c)

·       Enllaç webinar: https://www.youtube.com/watch?v=FY85_koG7KQ

 

Aquest seminari es vol fer ressò dels principis ètics que suren en un temps de crisi com l’actual. Des del punt de vista pedagògic, l’ètica requereix una praxi en les formes de vida, que es trasllueix en els diferents àmbits de la societat. Sembla que és propi dels moments de crisi global prioritzar els interessos particulars per damunt dels col·lectius o globals. L’actual situació planetària posa un cop més de manifest aquesta tendència de la humanitat. Amb tot, l’evolució del coneixement i l’expertesa humans poden orientar cap a una major consciència ètica. Aquest monogràfic vol recollir la reflexió pedagògica a través de la recerca o d’experiències que posin de manifest aquesta evolució en l’àmbit ètic, apostant per rescatar aportacions que evidenciïn noves formes d’actuar i que proposin els principis ètics per damunt dels econòmics, la sostenibilitat global i planetària per damunt dels interessos individualistes, la justícia social per damunt d’actituds polaritzades en la presa de decisions, des de l’escala més micro a la més macro.

 

III Seminari Web: “Pedagogies feministes als Països Catalans”, a càrrec de Ruth Vilà, Berta Llos, Trinidad Donoso i Mercè Otero.

·       Data: 8 de novembre de 2022

·       Hora: 18:30 – 19:30 h

·       Enllaç: https://bit.ly/3yRrNKc (codi d’accés: 7Ck16c)

·       Enllaç webinar: https://www.youtube.com/watch?v=FY85_koG7KQ

En aquest seminari s’aborda la necessitat de posar el gènere en el centre del debat i el pensament pedagògic crític com a element de transformació educativa. En el camp pedagògic, les aportacions dels feminismes poden frenar la reproducció de desigualtats socials i educatives i esdevenir un motor de canvi en clau d’igualtat, equitat i justícia social. El seminari web girarà entorn a tres dels darrers articles publicats en el Volum 21 de la Revista, en el qual compartirem recerques, experiències i innovacions des de pedagogies feministes, crítiques, postcolonials i antiglobalitzadores, que contribueixen a desconstruir les estructures jeràrquiques, patriarcals i heteronormatives.

 

II Seminari web de la Revista Catalana de Pedagogia «Mindfulness i educació»

·       Data:de abril de 2022

·       Hora: 18:30 – 19:30 h

·       Enllaç: https://bit.ly/3yRrNKc (codi d’accés: 7Ck16c)

.       Enllaç webinar: https://www.youtube.com/watch?v=vqopRv19PvY&t=68s

A contiuació podeu consultar la Ressenya de l’article “Intervención basada en mindfulness para la mejora de las conductas problemáticas en alumnado con necesidades educativas especiales” (2021). Enllaç a l’article complet

 

I SEMINARI WEB DE LA REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: «Educació i COVID: Un punt d’inflexió en els joves migrats i el pràcticum de pedagogia»

·       Data: 1 de desembre 2021

·       Hora: 18h – 19:30 h

·       Enllaç: https://bit.ly/3yRrNKc (codi d’accés: 7Ck16c)

.        Enllaç webinar: https://www.youtube.com/watch?v=BmmF44qJcTo

 

En moments com l’actual es fa rellevant interpel·lar la comunitat educativa científica i professional sobre el fenomen de la COVID-19 i les repercussions que té en el camp pedagògic. En aquesta societat cada cop més canviant i innovadora, des de la pedagogia s’han de poder desplegar competències amb grans marges d’incertesa. Per part de les organitzacions de pràctiques i els professionals que hi treballen, s’ofereix un context organitzatiu i un marc de requeriments professionals en el qual s’espera que l’alumnat apreciï la situació de demanda, reflexioni i faci front a l’activitat que se li planteja.

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració