Manifest de la Plataforma Som Escola

Manifest de la Plataforma Som Escola, de la qual l’IEC en forma part i queda representada a través de la SCP, davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga totes les escoltes catalanes a fer un 25% de les classes en castellà.

Manifest Som Escola

 

 

Declaració de la Societat Catalana de Pedagogia – L’escola catalana, avui plurilingüe

La finalitat d’aquesta Declaració és la d’oferir als centres educatius, AMPA, consells escolars, entitats educatives i partits polítics un instrument amb fonamentació científica que els permeti explicar a les famílies, i a la ciutadania en general, el model d’escola catalana, avui plurilingüe. Les persones i entitats s’hi podran adherir. D’aquest document, se’n podran derivar adaptacions de format, disseny o contingut en funció del col·lectiu destinatari.

 

Llegiu la Declaració 

Adheriu-vos-hi