«Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu»

Presentem el Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu», un projecte certament innovador  que considerem que ha de tenir el seu espai i la seva utilitat en el context educatiu del nostre país. Ens estem referint tant a la realitat augmentada (AR) com als codis de resposta ràpida (QR), i com aquests ens ofereixen un munt de possibilitats educatives que cal explorar, conèixer i rendibilitzar didàcticament i metodològicament a les nostres aules.

 

mobibrix_qr

Aquesta proposta formativa va adreçada a:

     Docents de totes les etapes educatives

    Educadores i educadors en l’àmbit no formal

     Professorat universitari de l’àmbit del magisteri i les ciències de l’educació

   Pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs

D’aquesta manera, i de la mà d’un dels experts en la matèria objecte de treball, el professor Josep M. Silva (UAB), des de la Societat Catalana de Pedagogia fem una proposta de formació, completa, per mitjà de dues accions complementàries:

a/ Un curs de formació sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu, de 20 hores a realitzar al llarg del primer trimestre del curs 2013-2014

b/ Creació i consolidació d’un grup de treball sobre l’àmbit proposat , durant el  segon i tercer trimestres del mateix curs escolar i que, entre altres aspectes, estudiï  i ampliï les possibilitats de l’ús educatiu de l’AR i els QR, elabori materials, difongui pràctiques de referència i faci una recerca sobre els usos educatius de l’AR i els QR.

La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Per ampliar informació sobre  dates,  lloc, objectiu , continguts….cliqueu aquí   Projecte formatiu

Aquest curs està reconegut pel pla de formació permanent del Departament d´Ensenyament, que atorga l´acreditació de 20 hores als assistents al curs

índice

INSCRIPCIONS

Les persones interessades en el curs hauran d’indicar el nivell educatiu i l’àrea o matèria on els interessaria experimentar l’AR i els QR. La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Atès que les places són limitades,  s´otorgaran en funció dels criteris de prioritat establerts i aprovats per la Junta i que es faran públics als  interessats en el seu moment.

PREU:  35 euros per als no socis / inscripció gratuïta per als associats.

NOTA:  La quota anual de socis és de 35 euros.  Atès que el fet de ser socis us atorgaria prioritat en l´assignació de places  i al mateix temps,  la gratuïtat de la present proposta formativa, us animem a considerar la possibilitat de  fer-vos socis.

OMPLIU EL FORMULARI  DE  SOL.LICITUD  D´INSCRIPCIÓ  clicant aquí

NOTA IMPORTANT : Durant el mes d´agost, el correu de contacte per poder realitzar la sol.licitud d´inscripció és el següent:  peremarques@pangea.org

Des de la mateixa adreça de correu, us comunicarem   si  ha estat possible assignar-vos plaça.

Primavera Pedagògica 2013

Enguany,  la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca   la sisena edició del seminari de la

Primavera Pedagògica.

L’esdeveniment està previst per als propers 29 i 30 de maig a la sala Puig i Cadafalch de l´Institut d´Estudis Catalans

– Carrer del Carme 47, Barcelona –

DIÀLEG ENTRE PEDAGOGS I PEDAGOGUES JOVES I SÈNIORS

PriPe201329m

CLIQUEU DAMUNT DE LA IMATGE PER AMPLIAR-LA

Com ja és habitual,  joves pedagogs i pedagogues que es troben en els deu primers anys d’exercici professional, són convidats a presentar breument els seus estudis, recerques i projectes. S’estableix un diàleg amb altres pedagogs de llarg recorregut professional que actuen com a crítics constructius i sorgeix un debat acadèmic enriquidor, tant per als participants, com per als assistents.

Les ponències presentades són publicades a la Revista Catalana de Pedagogia  amb objectiu de donar a conèixer algunes de les línies d’investigació, iniciatives i intervencions pedagògiques que s’estan duent a terme i per a les quals cal trobar un espai de projecció acadèmica

Pripe201330m

CLIQUEU DAMUNT LA IMATGE PER AMPLIAR-LA

Sovint, les  intervencions dels assistents complementen les propostes dels ponents  i contribueixen al seu enriquiment. Es tracta, doncs, d’una trobada professional i científica d’intercanvi generacional on tots som ponents o responents. Tots podem contribuir a l´enfortiment de la pedagogia d’aquest país.

Activitat realitzada en col.laboració amb la Universitat de Barcelona

ub2

Podeu veure i descarregar-vos el programa , clicant  aquí: Programa

INSCRIPCIONS

Les inscripcions són gratuïtes i les places són limitades.

Els estudiants  de la Universitat de Barcelona, que assisteixin a la sisena edició de la Primavera Pedagògica, se´ls reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció.

Feu la vostra sol.licitud d´inscripció a través d´aquest formulari.  Atès que les places són limitades,  tindran prioritat els socis de la SCP i els estudiants provinents de la UB. A partir del dia 16 de maig  us comunicarem per correu electrònic si ha estat possible atorgar-vos plaça.

Recerca : Millora dels resultats acadèmics amb la pissarra digital i el currículum bimodal

El proper curs 2013-2014 la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA desenvoluparà una recerca en 10 centres pilot de primària i secundària de Catalunya adreçada a comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes que pot comportar l’aplicació del CURRÍCULUM BIMODAL.

El CURRÍCULUM BIMODAL suposa dedicar molta atenció a la comprensió, utilització i memorització del vocabulari de cada assignatura, i al mateix temps fomentar que l’alumnat utilitzi els seus apunts (i també llibres i Internet) sempre que hagi de realitzar activitats pràctiques d’aplicació de coneixements, moltes de les quals es realitzaran col·laborativament i amb el suport de la PISSARRA DIGITAL. Veure més informació:

La guia del curriculum bimodal (v.5, darrera versió, 2014)

Què és el currículum bimodal? (document inicial, 2012)

Les recerques realitzades fin ara pel GRUP DIM-UAB avalan que la correcta aplicació dels principis del CURRÍCULUM BIMODAL suposa automáticament millors aprenentatges i millora dels rendiments acadèmics (notes) dels estudiants en general.

Objectius

— Identificar els millors models didàctics que es poden aplicar en el marc del CURRÍCULUM BIMODAL en aules amb PISSARRA DIGITAL.

— Identificar les problemàtiques que pot generar el CURRÍCULUM BIMODAL i establir els procediments a seguir per a minimitzar-les.

— Identificar els avantatges que el CURRÍCULUM BIMODAL pot proporcionar al professorat i a l’alumnat en els seus processos d’ensenyament i aprenentatge.

— Comprovar el seu impacte en els aprenentatges, i especialment en la millora dels resultats acadèmics dels estudiants.

Pla de treball

Els centres participants comptaran amb un “coordinador de la recerca al centre” i rebran tres seminaris formatius i de seguiment en el seu centre (un cada trimestre):

— Seminari-1, a principi de curs. S’explicarà a tots els professors participants com aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL.

— Seminari-2, cap el final del primer trimestre (desembre/gener). Cada professor explicarà què ha fet, quines activitats ha realitzat, què ha anat molt bé, quins problemes ha tingut… El “coordinador de centre” tractarà d’aportar solucions a les problemàtiques, i aportarà nova formació.

— Seminari-3, després de Setmana Santa (abril/maig). Els professors emplenaran el qüestionari final i comentaran la seva valoració de la experiència.

També disposaran d’un portal en línia amb orientacions i quan calgui podran fer consultes als coordinadors.

Generalment s’experimentarà amb la modalitat de “CURRÍCULUM BIMODAL amb memòria auxiliar de paper”, però quan les aules disposin a més a més d’un ordinador o tauleta digital per alumne (aules 1×1) es podrà experimentar la modalitat de “CURRÍCULUM BIMODAL amb memòria auxiliar digital a Internet”.

Compromís dels professors participants

El compromís dels professors participants serà aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL a les seves classes al llarg del curs 2013-14, assistir als seminaris i complimentar els qüestionaris de valoració de l’experiència.

Centres participants

Formulari d’inscripció (estarà obert tot el mes d’abril): aquí.

Per a participar en la recerca els centres (Primaria a partir de 3r. curs o Secundaria) han de comptar amb un mínim de 5 professors que estiguin disposats a aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL i acceptar els compromisos del pla de treball a formació.

La participació en la recerca no suposa cap cost pels centres, que rebran gratuïtament la formació, però caldrà que es facin membres de la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA.

S’oferirà un mínim de 10 places de centre pilot.

El mes de maig s’informarà dels centres seleccionats, i hi haurà una reunió informativa/formativa pels seus equips directius i els professors que hi puguin assistir, a la Societat Catalana de Pedagogia.

Direcció i coordinació de la recerca

Direcció de la recerca: Dr. Pere Marquès

Coordinació de centres: Dr. Josep Palau i altres especialistes de “Didàctica, Innovació i Multimèdia”.

La SCP a les xarxes socials

Pedagogies feministes als Països Catalans

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Activitats