Destaquem

Recerca : Millora dels resultats acadèmics amb la pissarra digital i el currículum bimodal

El proper curs 2013-2014 la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA desenvoluparà una recerca en 10 centres pilot de primària i secundària de Catalunya adreçada a comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes que pot comportar l’aplicació del CURRÍCULUM BIMODAL.

El CURRÍCULUM BIMODAL suposa dedicar molta atenció a la comprensió, utilització i memorització del vocabulari de cada assignatura, i al mateix temps fomentar que l’alumnat utilitzi els seus apunts (i també llibres i Internet) sempre que hagi de realitzar activitats pràctiques d’aplicació de coneixements, moltes de les quals es realitzaran col·laborativament i amb el suport de la PISSARRA DIGITAL. Veure més informació:

La guia del curriculum bimodal (v.5, darrera versió, 2014)

Què és el currículum bimodal? (document inicial, 2012)

Les recerques realitzades fin ara pel GRUP DIM-UAB avalan que la correcta aplicació dels principis del CURRÍCULUM BIMODAL suposa automáticament millors aprenentatges i millora dels rendiments acadèmics (notes) dels estudiants en general.

Objectius

— Identificar els millors models didàctics que es poden aplicar en el marc del CURRÍCULUM BIMODAL en aules amb PISSARRA DIGITAL.

— Identificar les problemàtiques que pot generar el CURRÍCULUM BIMODAL i establir els procediments a seguir per a minimitzar-les.

— Identificar els avantatges que el CURRÍCULUM BIMODAL pot proporcionar al professorat i a l’alumnat en els seus processos d’ensenyament i aprenentatge.

— Comprovar el seu impacte en els aprenentatges, i especialment en la millora dels resultats acadèmics dels estudiants.

Pla de treball

Els centres participants comptaran amb un “coordinador de la recerca al centre” i rebran tres seminaris formatius i de seguiment en el seu centre (un cada trimestre):

— Seminari-1, a principi de curs. S’explicarà a tots els professors participants com aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL.

— Seminari-2, cap el final del primer trimestre (desembre/gener). Cada professor explicarà què ha fet, quines activitats ha realitzat, què ha anat molt bé, quins problemes ha tingut… El “coordinador de centre” tractarà d’aportar solucions a les problemàtiques, i aportarà nova formació.

— Seminari-3, després de Setmana Santa (abril/maig). Els professors emplenaran el qüestionari final i comentaran la seva valoració de la experiència.

També disposaran d’un portal en línia amb orientacions i quan calgui podran fer consultes als coordinadors.

Generalment s’experimentarà amb la modalitat de “CURRÍCULUM BIMODAL amb memòria auxiliar de paper”, però quan les aules disposin a més a més d’un ordinador o tauleta digital per alumne (aules 1×1) es podrà experimentar la modalitat de “CURRÍCULUM BIMODAL amb memòria auxiliar digital a Internet”.

Compromís dels professors participants

El compromís dels professors participants serà aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL a les seves classes al llarg del curs 2013-14, assistir als seminaris i complimentar els qüestionaris de valoració de l’experiència.

Centres participants

Formulari d’inscripció (estarà obert tot el mes d’abril): aquí.

Per a participar en la recerca els centres (Primaria a partir de 3r. curs o Secundaria) han de comptar amb un mínim de 5 professors que estiguin disposats a aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL i acceptar els compromisos del pla de treball a formació.

La participació en la recerca no suposa cap cost pels centres, que rebran gratuïtament la formació, però caldrà que es facin membres de la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA.

S’oferirà un mínim de 10 places de centre pilot.

El mes de maig s’informarà dels centres seleccionats, i hi haurà una reunió informativa/formativa pels seus equips directius i els professors que hi puguin assistir, a la Societat Catalana de Pedagogia.

Direcció i coordinació de la recerca

Direcció de la recerca: Dr. Pere Marquès

Coordinació de centres: Dr. Josep Palau i altres especialistes de “Didàctica, Innovació i Multimèdia”.

ACTE DE RECONEIXEMENT I ELOGI A SARA M. BLASI

Sara M. Blasi és membre fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia amb una dilatada dedicació professional a l’educació. Amb l’avinentesa de la seva jubilació, ja iniciada, associacions i persones que hem treballat directament amb ella promovem un acte de reconeixement i elogi.

Molts de nosaltres hem pogut coincidir amb Sara M. Blasi en la seva dedicació a la Inspecció d’Educació, al Servei d’Ensenyament del Català, a les Escoles d’Estiu, a la Direcció General d’Ensenyament Primari, als Serveis Territorials d’Educació a Barcelona, al Consell Escolar de Catalunya… Són per tant moltes les persones que acudiran a aquest acte de reconeixement. Fem una invitació expressa als socis de la Societat Catalana de Pedagogia a sumar-se a l’acte.

Serà el dimarts 16 d’abril de 2013, propvinent

L’acte acadèmic tindrà lloc a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. El doctor Josep González-Agàpito, professor d’Història de l’Educació, president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, membre de la Societat Catalana de Pedagogia, serà l’encarregat de la conferència sobre els canvis a l’ensenyament i la renovació pedagògica dels darrers anys. Membres de les diverses associacions s’hi podran afegir subratllant la contribució de Sara M. Blasi a l’educació del país entre 1968 i 2012.

L’acte humà es farà, com en totes les cultures, entaulant-nos junts en un àpat a un restaurant. Aquest acte serà de més proximitat i hi caben les iniciatives de tots i totes, amb la creativitat oportuna.

Ja podeu fer la inscripció segons indicacions.  

 

Martí Teixidó i Planas

President

 

 Invitació a l’acte acadèmic promogut per les associacions Aula Maria Rubies; Axia, Col·legi de Doctors i   Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació; Rosa Sensat i la Societat Catalana de Pedagogia que tindrà lloc a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, dimarts 16 d’abril a les 18,30 h.

 

Reconeixement de la trajectòria professional en l’àmbit de l’educació a Catalunya

de la Sra. Sara Blasi i Gutiérrez

 Barcelona, març de 2013

En acabar se celebrarà un sopar a l’Hotel Silken

Ramblas (C/ Pintor Fortuny, 13)

 

Per assistir al sopar cal fer un ingrés de 28 € fent constar el nom i cognoms de l’assistent .

Compte de La Caixa – 2100.1101.60.0200187914. Abans del dia 9 d’abril de 2013.

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE

Composició de la mesa de presidència : Hble. Consellera d’Ensenyament Irene Rigau, Irene Balaguer, Jaume Prats, Isabel Sánchez, Bartomeu Palau, Josefina Cambra i Martí Teixidó (conductor de l’acte)

Paraules de presentació. Martí Teixidó, president de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Conferència: “Els canvis a l’ensenyament i la renovació pedagògica a Catalunya en els darrers anys” a càrrec del Dr. Josep González-Agàpito, catedràtic de la Universitat de Barcelona i President de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

Intervencions a càrrec de representants d’associacions a les què pertany Sara M. Blasi palesant la seva contribució a l’ensenyament i a la renovació pedagògica de Catalunya.

  • Associació de Mestres Rosa Sensat – Fundació Artur Martorell
  • Aula Maria Rúbies, Fòrum d’Educació i Cultura
  • Axia, Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya
  • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  • Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya
  • Societat Catalana de Pedagogia

Paraules de Sara M. Blasi

Parlament  i cloenda de l’acte de l’Hble. Consellera d’Ensenyament.

Taula compartida dels qui hem compartit la feina de l’educació amb Sara M. Blasi en aquest recorregut de 44 anys entre 1968 i 2012. A la taula primera acompanyaran autoritats i responsables d’ensenyament, actuals o que han estat.

Margarida Muset, inspectora d’educació, conduirà l’acte de sobretaula amb intervencions obertes de: Margarida Muset, Jaume Cela, José-Antonio López,  Pilar Benejam i tots els qui es vulguin afegir a l’elogi amical.

 

VÍDEO DE L’ACTE

 

FOTOGRAFIES DE L’ACTE

DSC_0637

Composició de la mesa de presidència : Hble. Consellera d’Ensenyament Irene Rigau, Irene Balaguer, Jaume Prats, Isabel Sánchez, Bartomeu Palau, Josefina Cambra i Martí Teixidó (conductor de l’acte)

DSC06789

Conferència: “Els canvis a l’ensenyament i la renovació pedagògica a Catalunya en els darrers anys” a càrrec del Dr. Josep González-Agàpito, catedràtic de la Universitat de Barcelona i President de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

 

DSC_0645

Més d’un centenar de professionals van acompanyar a Sara M. Blasi en aquest acte de reconeixement.

 

Molts dels qui han compartit amb Sara M. Blasi la feina de l’educació.
Margarida Muset, inspectora d’educació, va conduir l’acte de sobretaula que va tenir lloc durant el sopar.

 

DSC06801

Paraules de presentació a càrrec del Dr. Martí Teixidó, president de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Parlament i cloenda de l’acte a càrrec de l’Hble. Consellera d’Ensenyament.

PARAULES  DE SARA. M BLASI

ParaulesSaraBlasi_ACTE D’homenatge- 16 abril 2013

 

 

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració