Premis Baldiri Reixac. Presentació el 19 d’octubre a Balaguer

Jornada de presentació dels premis Baldiri Reixac 2013

Dissabte 19 d’octubre

a Balaguer, Escola Vedruna

Benvolgudes, benvolguts,

Tots sabem com els Premis Baldiri Reixac han contribuït a fer l’escola catalana, a millorar-la no solament en llengua i continguts sinó també amb la pedagogia renovada que ha d’atendre alhora: el desenvolupament  de l’infant o jove, la pertinença al país i l’obertura a la cultura de tot tipus i d’arreu. Sabem que són premis de reconeixement, res que veure amb competició, que es distribueixen com més millor a les escoles, col·legis i instituts de les terres de llengua catalana.

La Fundació Lluís Carulla constitueix el Jurat que anualment visita i reconeix la feina de les escoles amb els premis. Enguany es donen a conèixer a Terres de ponent presentats  per les autores i autors a col·legues mestres i professors. Són 36 experiències del les què en podreu conèixer directament 6 que sens dubte incrementaran la vostra iniciativa pedagògica. D’altra banda, és un matí de dissabte que pot ser gratificant si feu colla amb col·legues.

La Societat Catalana de Pedagogia va acordar donar suport  a la difusió dels Premis Baldiri Reixac.

La inscripció és gratuïta.  Certificació del Departament d’Ensenyament. Podeu fer-la fins el 15 d’octubre.  http://phobos.xtec.cat/se-noguera

Servei Educatiu de la Noguera 973 44 63 62

Programa de la Jornada PDF

Barcelona , 10 d’octubre de 2013

Martí Teixidó

Societat Catalana de Pedagogia

president

Recull de fotografies de l´acte

 

 

Assemblea General 2013 – Societat Catalana de Pedagogia

Accediu a la informació i documents

SCPmemoria

                                   (enllaços directes a documents i fotografies al final)

Dimecres, 19 de juny de 2013 a les 18:00 h

Sala Pere i Joan Coromines,  de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, de Barcelona)

 Activitat prèvia

 18:00 h  Presentació d‘una de les activitats en curs:

El Currículum bimodal. Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge i extensió de memòria amb elaboració pròpia d’apunts i  accés a informació digital.

Dr. Pere Marquès Graells, vicepresident. Director de la recerca en 16 centres pilotd’educació primària i secundària de Catalunya adreçada a comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes.

 19:10 h Pausa amb un tastet i refresc perquè així segueix la conversa i l’intercanvi.

 19:30 h La Junta ha acordat enguany fer un especial

Reconeixement a la Dra. Núria Borrell i Felip, sòcia, mestra i pedagoga, professora emèrita d’organització escolar de la Universitat de Barcelona durant més de 40 anys.

 20:00 h

 Sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, ordinària, de 20 de juny de  2012

2. Memòria d’activitats del curs 2012-2013

  3. Informe econòmic de Tresoreria. Gestió de despeses i pressupost econòmic. Modalitats  de quota i cost de les activitats.

  4. Proposta de socis emèrits.

   5. Incorporació de nous socis. + 5bis incorporació d’un nou vocal a la Junta

   6. Intervenció del president. Actualitat i perspectives.

   7. Preguntes i comentaris oberts.

    8. Cloenda

Martí Teixidó

President

 

Tarjainv NúriaB(1)

Presentació d´imatges de Núria Borrell

Document d´Assemblea de reconeixement a la trajectòria professional i personal de Núria Borrell

Memòria d´activitats 2012-2013

Intervenció final del president: “Actualitat i perspectives”

 

FOTOGRAFIES DE  L´ACTE

 

 

Martí Teixidó, president de la SCP i Pere Marquès, Vicepresident  i director de la recerca del Currículum Bimodal, durant la presentació de la mateixa.

Martí Teixidó,  president de la SCP i Pere Marquès, Vicepresident i director de la recerca del Currículum Bimodal, durant la presentació de la mateixa.

 

Els assistents durant la pausa-tastet que va tenir lloc al claustre de l´Institut d´Estudis Catalans.

Els assistents durant la pausa-tastet que va tenir lloc al claustre de l´Institut d´Estudis Catalans.

 

Imma Bordas va conduir l´emotiu acte de reconeixement a la trajectòria professional de Núria  Borrell

Imma Bordas va conduir l´emotiu acte de reconeixement a la trajectòria professional de Núria Borrell.

 

Elena Venini durant la lectura del document de reconeixement a Núria Borrell, que va ser aprovat per Assemblea.

Elena Venini durant la lectura del document de reconeixement a Núria Borrell, que va ser aprovat per Assemblea.

 

Maria Dolors maura, va presentar , en condició de tresorera, l´estat de comptes de la SCP.

Maria Dolors Maura, va presentar , en condició de tresorera, l´estat de comptes de la SCP.

 

El  vicepresident primer, Joan Mallart, va ser l´encarregat de fer la presentació de socis nous, socis emèrits i socis que recentment han arribat al final del seu camí de vida.

El vicepresident primer, Joan Mallart, va ser l´encarregat de fer la presentació de socis nous, socis emèrits i socis que recentment han arribat al final del seu camí de vida.

 

L´assistència va omplir la sala Pere i Joan Coromines.

L´assistència va omplir la sala Pere i Joan Coromines.

 

Vista de la sala

Vista de la sala

 

Intervenció final del president : "Actualitat i línies d´acció".

Intervenció final del president : “Actualitat i perspectives”.

«Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu»

Presentem el Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu», un projecte certament innovador  que considerem que ha de tenir el seu espai i la seva utilitat en el context educatiu del nostre país. Ens estem referint tant a la realitat augmentada (AR) com als codis de resposta ràpida (QR), i com aquests ens ofereixen un munt de possibilitats educatives que cal explorar, conèixer i rendibilitzar didàcticament i metodològicament a les nostres aules.

 

mobibrix_qr

Aquesta proposta formativa va adreçada a:

     Docents de totes les etapes educatives

    Educadores i educadors en l’àmbit no formal

     Professorat universitari de l’àmbit del magisteri i les ciències de l’educació

   Pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs

D’aquesta manera, i de la mà d’un dels experts en la matèria objecte de treball, el professor Josep M. Silva (UAB), des de la Societat Catalana de Pedagogia fem una proposta de formació, completa, per mitjà de dues accions complementàries:

a/ Un curs de formació sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu, de 20 hores a realitzar al llarg del primer trimestre del curs 2013-2014

b/ Creació i consolidació d’un grup de treball sobre l’àmbit proposat , durant el  segon i tercer trimestres del mateix curs escolar i que, entre altres aspectes, estudiï  i ampliï les possibilitats de l’ús educatiu de l’AR i els QR, elabori materials, difongui pràctiques de referència i faci una recerca sobre els usos educatius de l’AR i els QR.

La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Per ampliar informació sobre  dates,  lloc, objectiu , continguts….cliqueu aquí   Projecte formatiu

Aquest curs està reconegut pel pla de formació permanent del Departament d´Ensenyament, que atorga l´acreditació de 20 hores als assistents al curs

índice

INSCRIPCIONS

Les persones interessades en el curs hauran d’indicar el nivell educatiu i l’àrea o matèria on els interessaria experimentar l’AR i els QR. La participació en aquest curs donarà preferència a l’hora de formar part del posterior grup de treball previst per al segon i tercer trimestre del curs 2013-2014, tal com s’expressa en el projecte formatiu que es pretén impulsar amb aquesta i la posterior acció formativa.

Atès que les places són limitades,  s´otorgaran en funció dels criteris de prioritat establerts i aprovats per la Junta i que es faran públics als  interessats en el seu moment.

PREU:  35 euros per als no socis / inscripció gratuïta per als associats.

NOTA:  La quota anual de socis és de 35 euros.  Atès que el fet de ser socis us atorgaria prioritat en l´assignació de places  i al mateix temps,  la gratuïtat de la present proposta formativa, us animem a considerar la possibilitat de  fer-vos socis.

OMPLIU EL FORMULARI  DE  SOL.LICITUD  D´INSCRIPCIÓ  clicant aquí

NOTA IMPORTANT : Durant el mes d´agost, el correu de contacte per poder realitzar la sol.licitud d´inscripció és el següent:  peremarques@pangea.org

Des de la mateixa adreça de correu, us comunicarem   si  ha estat possible assignar-vos plaça.

La SCP a les xarxes socials