Destaquem

Reunions de Junta SCP

Setembre: dimecres, dia 14, (abans presentació llibre Chavarria i Borrell)
Octubre:  dimecres, dia 5
Novembre: dimecres dia 2 (abans acte inaugural Pilar Benejam)
Desembre: dimecres, dia 14.
Gener: dimecres, dia 11.
Febrer: dimecres, dia 22.
Març: dimecres, dia 29.
Abril: dimecres, dia 26.
Maig: dimecres, dia 24.
Juny: dimecres, dia 21.
Juliol: dimecres, dia 5 (assemblea).

La SCP a les xarxes socials