Trobades

Primera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Data: 24 i 25 de gener de 2000
Lloc: Hotel Calipolis (Av. Sofia, 2-6 – 08870 Sitges)

Primera circular
Segona circular

Amb la Primera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, la Societat Catalana de Química, pretén iniciar una sèrie de reunions científiques periòdiques (anuals o biennals) amb els objectius següents:

• Facilitar el coneixement dels temes d’investigació en curs dels diferents grups de recerca que treballen en química als Països Catalans.
• Fer que els joves investigadors actuïn com a protagonistes i transmetin el seu treball a la resta de la comunitat científica.
• Promoure la comunicació entre els investigadors que treballen en les diferents disciplines de la química.

Per assolir els objectius esmentats, no sols és necessària la participació dels joves investigadors, sinó també la dels responsables dels grups de recerca i la de tots els químics que treballen en el món de la investigació.