Conferència inaugural

«Magnetism – a Mysterious Force of Nature – and some of its consequences»

a càrrec de Peter Day, David Faraday – Research Laboratory (The Royal Institution of Great Britain, London)

Data: 8 d’octubre de 2008, a les 12 h
Organitzador: Biblioteca de Física i Química, UB
Col·laboren: Facultat de Química i Facultat de Física de la UB, Societat Catalana de Química i Societat Catalana de Física

Conferència inaugural de l’exposició «Dos mil·lennis de magnetisme» (Biblioteca de Física i Química, UB). Fa uns dos mil anys que, en textos publicats al món occidental, va començar a utilitzar-se el mot magnetisme per designar una misteriosa atracció sobre el ferro produïda per una pedra a la que alguns atribuïren propietats màgiques. L’exposició presenta una selecció dels llibres que, al llarg de la història, han descrit els fet associats a aquest fenomen d’acció a distància i les diferents teories que han estat proposades per explicar el magnetisme, un tema que juga un paper essencial a les nostres vides: des dels discos durs fins a la ressonància magnètica.