Jornada

VIII Memorial Enric Casassas

Biotecnologia industrial

Data: Dijous 27 de novembre de 2008
Lloc: Sala d’actes edifici principal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL
Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Continua llegint

Tecnologies de la informació: els nous materials per a les memòries del futur

Conferència a càrrec de Gervasi Herranz, Institut de Ciència de Materials de Barcelona, CSIC
Data: 15 d’octubre de 2008 (16.00 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/contiguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC

El uso de la energía en la vida cotidiana: recursos, consumo y repercusiones sociales y ambientales. Una propuesta temàtica para CMC

Conferència a càrrec d’Antonio de Pro Bueno, Càtedra de Didàctica de les Ciències Experimentals, Universitat de Múrcia
Data: 15 d’octubre de 2008 (15.20 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC

El canvi climàtic i les seves implicacions socials

Conferència a càrrec de Tomàs Molina, Servei de Meteorologia de Televisió de Catalunya
Data: 15 d’octubre de 2008 (12.20 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC