El uso de la energía en la vida cotidiana: recursos, consumo y repercusiones sociales y ambientales. Una propuesta temàtica para CMC

Conferència a càrrec d’Antonio de Pro Bueno, Càtedra de Didàctica de les Ciències Experimentals, Universitat de Múrcia
Data: 15 d’octubre de 2008 (15.20 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC

El canvi climàtic i les seves implicacions socials

Conferència a càrrec de Tomàs Molina, Servei de Meteorologia de Televisió de Catalunya
Data: 15 d’octubre de 2008 (12.20 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC

El OPI como soporte tecnológico del profesor

Conferència a càrrec de Pedro Olmos, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ministeri de Ciència i Innovació)
Data: 15 d’octubre de 2008 (11.20 h)

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i APFQC

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC