Primera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Sitges, 24 i 25 de gener de 2000

 

Objectius:

Facilitar el coneixement del treball desenvolupat pels diversos grups de recerca dels Països Catalans.

Promoure noves línies de col·laboració entre les investigadors.

Potenciar la incorporació dels investigadors joves a la comunitat científica

 

Lloc: Hotel Calípolis de Sitges

Data: 24 i 25 de gener de 2000

Data límit d’inscripció: 15 d’octubre de 1999.

Data límit de presentació dels resums: 30 de novembre de 1999.

 

Per a més informació dirigiu-vos a:

Dr. Jaume Olivella

Tel. 934 021 196

Fax 933 397 878

olivella@qo.ub.es


I_Trobada_Joves_Investigadors -Sitges_2000 - v1

I_Trobada_Joves_Investigadors -Sitges_2000 - h1

Participants de la Primera Trobada

Trobades

Primera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Data: 24 i 25 de gener de 2000
Lloc: Hotel Calipolis (Av. Sofia, 2-6 – 08870 Sitges)
Continua llegint

Trobades

Trobades de Joves Investigadors dels Països Catalans

La Societat Catalana de Química organitza periòdicament les Trobades de Joves Investigadors dels Països Catalans. Amb aquestes Trobades hom pretén crear un fòrum on els investigadors de les diverses àrees de la química, tant els joves com els més sèniors, puguin donar a conèixer el seu treball i, a la vegada, assabentar-se de les línies de recerca en què estan involucrats altres grups del seu propi entorn geogràfic. A l’hora de definir els continguts dels simposis de què consten les Trobades, procurem apartar-nos de les divisions més clàssiques de la química i, d’aquesta manera, potenciar la pluridisciplinarietat i la divulgació. Es tracta, en definitiva, de proporcionar un marc que faciliti l’intercanvi d’idees no solament entre els investigadors que ja es coneixen, sinó també entre els que treballen en camps que tradicionalment han estat poc afins entre si. Promoure noves línies de col·laboració entre els assistents és, en últim terme, un dels objectius que més ens agradaria assolir.

En aquestes Trobades volem donar un èmfasi especial a la participació activa dels investigadors joves, en el sentit més ampli del terme, ja que no s’ha d’oblidar que aquest col·lectiu és responsable d’una part importantíssima de la recerca que es duu a terme dia a dia al laboratori. Deixant-los a càrrec de les comunicacions orals, es pretén potenciar-ne el protagonisme i, a la vegada, oferir-los la possibilitat de donar-se a conèixer entre la comunitat científica del nostre país. Per tot això, ens plau convidar tots els investigadors, joves i grans, a animar-se a participar en les successives edicions d’aquestes Trobades.

Trobades dutes a terme