3er Niu de suport a treballs finals de sociolingüística

Enllaç Hora: 16 abr. 2021 11:30h

https://us02web.zoom.us/j/81643539195?pwd=WVZ5Ti85SmZ3WWtQd0xETHNiQVhXdz09

ID de reunió: 816 4353 9195
CA: iXdTr8

La SOCS obre una nova crida a la participació al Niu de suport (tallers pràctics) de la SOCS (IEC) per a TFGs i TFMs de l’àmbit de la sociolingüístca. Són uns tallers per ajudar els estudiants a dissenyar i preparar els seus projectes. Enguany aquesta activitat es realitzarà de forma virtual.

V. Informació més avall

Conferència inaugural

a càrrec de

Marina Massaguer Comes

(UOC/CUSC).

La Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà virtualment a la Universitat Rovira i Virgili divendres 16 d’abril del 2021.

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels vuit tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit donarà resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG o TFM. La xerrada inaugural serà a càrrec de Marina Massaguer Comes (UOC).

 • Taller 1: Ensenyament de llengües; educació multilingüe.
 • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics.
 • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; usos lingüístics.
 • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques.
 • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística.
 • Taller 6: Llengua en els mitjans de comunicació; persuasió; discurs polític.
 • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics.
 • Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció.

Amb la participació de: Josep Maria Castellà (UPF), Joan Costa (UPF), Avel·lí Flors-Mas (UB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB), Miquel Àngel Pradilla (URV), Joan Pujolar (UOC), Maite Puigdevall (UOC), Elvira Riera (UPF), Maria Sabaté-Dalmau (UdL), Natxo Sorolla (URV/Cruscat), Andrea Sunyol (UCL) i Mireia Trenchs (UPF).

INSCRIPCIONS

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.

INFORMACIONS CLAU

Data: 16 d’abril de 2021

Hora: 11:30-14:30

Lloc: Espai Zoom (accés per a participants)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 26 de març del 2021

1. Alumnat participant amb presentació L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).
2. Formulari per l’enviament de propostes (fins el 26 de març del 2021). https://forms.gle/tyzVwsEKNjSsqxZc7
3. Assistents sense presentació: Acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu a
*Es lliurarà un certificat a totes les persones participants i assistents.
Podeu adreçar-nos les vostres  preguntes a miquelangel.pradilla@urv.cat o maria.sabate@udl.cat

4a sessió del Cicle sobre el model lingüístic de l’educació obligatòria a Catalunya

Composició de Gamaliel Espinoza Macedo CC BY-NC 2.0

10/03/2021 18:00 – Entrada lliure

Enllaç al Zoom

Descripció:
https://us02web.zoom.us/j/84365910543?pwd=K2JTNEw4UWhPQjc3WU1yc2Q4VVlTUT09

ID de reunió: 843 6591 0543

Codi d’accés: DFWU3U

 

Taula 4: l’ús de la llengua catalana entre infants, adolescents i joves en contextos no escolars

Data: 10 de març 2021, 18h

Participants:

 1. Arnau Rius (Canal Malaia)
 2. Ernest Rusinés, cap d’assessorament lingüístic de la CCMA.
 3. Ivan Solivellas (lingüista, membre de l’executiva de Plataforma per la Llengua)

Moderadora: Alexandra Monné.

Relatora: Mireia Trenchs

Per més informació sobre el cicle: clica aquí 

Dins el cicle en conjunt intentem abordar les diverses qüestions i derivades lligades al debat sobre la llengua de l’ensenyament a Catalunya. En les altres taules hem mirat el punt de vista de sociolingüistes i pedagogs, i també el de persones que estan més a prop de l’experiència del professorat. Hem abordat també les dinàmiques generades per la pressió política, judicial i mediàtica orientada a imposar el l’ús del castellà. En aquesta taula concreta, que és l’última, tractarem qüestions lligades a l’ús social del català en el consum cultural i en les xarxes socials relacionades amb la infància i la joventut.

Trajectòries sociolingüístiques: presentació del núm. 30 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Dimarts, 23 de febrer, a les 18h, per Zoom

Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84744476738?pwd=NWt2Y1ptYXU4UkFwaHZ3dUM3aW1mQT09

ID de reunió: 847 4447 6738

Codi d’accés: v889sD

El Dr. Emili Boix i Fuster (UB), editor en cap de la revista de la SOCS, ens presentarà el número 30 de la revista dedicada a les trajectòries sociolingüístiques. Seguirà la intervenció del professor Joan Pujolar (UOC), autor d’un dels articles publicats dins el monogràfic, amb el títol de “Nous parlants: llengua i subjectivitat”.

 

 

 

Joan Pujolar

Nous parlants: llengua i subjectivitat

En aquesta intervenció, Joan Pujolar defensarà la pertinència i la productivitat de fer recerca sobre el tema dels «nous parlants» en sociolingüística. Argumentarà que el tema dels nous parlants entronca amb els debats sobre subjectivitat suscitats pels treballs de Foucault, Butler, Bhabha i altres autors. S’exemplifica l’argument amb una reflexió sobre com la relació de diversos perfils de parlants amb les llengües pot ajudar a entendre la situació sociolingüística catalana i com la viuen les persones. S’argumenta, finalment, que aquesta atenció a la subjectivitat pot ajudar a connectar la sociolingüística amb els camps de recerca i els moviments socials contemporanis que més han contribuït a debatre i desenvolupar el concepte de subjectivitat: el feminisme, l’antiracisme, el moviment LGTBI o l’ecologisme.

 

 

Recordeu igualment que la revista és en accés obert i podeu per tant accedir al text complet en diversos formats

Igualment, ja és pública la crida d’articles per a TSC 32 – Monogràfic: «L’avaluació de les polítiques lingüístiques»

PODEU CONSULTAR EL NÚMERO SENCER EN ISSUU

Sumari

 • Llindar PDF Emili Boix-Fuster 9-10
 • In memoriam, Rafael Lluís Ninyoles PDF Miquel Àngel Pradilla, Avel·lí Flors-Mas, Emili Boix-Fuster 11-14

Secció monogràfica. «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants»

Secció Miscel·lània

Ressenyes

 • Lenguas minoritarias en Europa y estandarización, de Javier Giralt i Francho Nagore (ed.) PDF Esteve Valls   313-317
 • El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística, d’Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster i Rosa M. Torrens Guerrini (coord.) PDF Marcos Molina Orbea   318-321
 • La imaginación autobiográfica: Las historias de vida como herramienta de investigación, de Carles Feixa PDF Emili Boix-Fuster   322-323
 • Language policy and the internationalization of universities: A focus on Estonian higher education, de Josep Soler PDF Lídia Gallego Balsà   324-328
 • Por una Ley de Lenguas: Convivencia en el plurilingüismo: Una propuesta para una Ley de Lenguas oficiales en España, de Mercè Vilarrubias PDF Emili Boix-Fuster   329-333
 • Aproximació a la història social de la llengua catalana, de Brauli Montoya PDF Emili Boix-Fuster   334-335
 • Language attitudes and minority rights: The case of Catalan in France, de James Hawkey PDF Ester Baiget   336-337
 • Theories and linguistic rights: Minority and migrant languages, de Laura Gabriela García Landa, Roland Terborg, Jhon Evaristo Flórez Osorio i Virna Velázquez (ed.) PDF Roberto Guerra Mejía   338-341
 • Llengua i societat a la Franja: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics (2004-2014), de Natxo Sorolla (coord.) PDF Rosa Bercero   342-345

Memòria

 • Memòria d’activitats de la SoCS del 2019   PDF   349-351

Activitats programades

 • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració