Nous talents en sociolingüística catalana: 8a edició (doble sessió)

 

Imatge gentilesa d’uniliderpromocion a Pixabay

Dimecres 27 d’octubre i dilluns 8 de novembre de 2021, a les 17:30h, tindran lloc els actes de la vuitena edició dels «Nous talents en sociolingüística catalana». Una iniciativa de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) que vol reconèixer treballs de fi de grau i de fi de màster d’excel·lència en les diferents línies de recerca en sociolingüística a les universitats dels Països Catalans. S’han organitzat dues jornades obertes al públic per donar cabuda a la presentació, per part dels estudiants guardonats, d’un total de 10 treballs defensats en universitats del domini lingüístic català el curs 2020/2021.
.
PROGRAMA Dimecres 27 d’octubre, 17:30h
.
—Marc Nadal Ferret: «”Parlo en la meva llengua o en la teva?” Una proposta per a mesurar i analitzar l’acomodació comunicativa en converses de Whatsapp» (TFG, UOC)
—Berta Relats: «El català com a llengua vehicular de l’ensenyament: entre la teoria i la realitat» (TFG, UPF)
—Sílvia Masó Escobairó: «Contracte de comunicació i tiktok: Potenciació i millora de l’ús del català en l’ensenyament horitzontal» (TFG, UB)
—Lamia Filali Mouncef Lazkano: «Dimensión social e intercultural de la traducción en Euskal Herria: interacciones y mediación entre la traductora y otros agentes» (TFM, UOC)
—Joaquim Teixidor Compañó: «La transmissió intergeneracional del romanès a l’àrea metropolitana de Barcelona» (TFG, UB)

https://us02web.zoom.us/j/86405360505?pwd=ZFRIUnU2KytRVk1lZHJPdU9vbDJqZz09

PROGRAMA Dilluns 8 de novembre, 17:30h
.
—Marçal Salvat i Bonet: «Les argumentacions glotopolítiques de l’esquerra alternativa catalana» (TFG, UB)
—Emma Teixidó Castro: «Migration-related heritage languages in the English classroom: a plurilingual approach» (TFG, UdL)
—Mireia Gómez i Martínez: «Anàlisi de la gestió del multilingüisme als òrgans centrals de l’Estat espanyol» (TFG, UB)
—Joana Marí Marí: «Descripció del dialecte eivissenc. Aproximació qualitativa a la parla dels joves d’Eivissa» (TFG, UPF)
—Roger Craviotto: «El tractament de les variants geogràfiques en els llibres de text de llengua i literatura catalanes a batxillerat. Trets dialectals i visibilització» (TFM, UVic-UCC)https://us02web.zoom.us/j/89000883870?pwd=Z1Rkcm9TM1AyNXpIMEpRdGkxTWNMZz09

Assemblea de la SoCS 2021

El passat divendres 17 a les 18:00 tingué lloc en una sala Zoom de l’IEC l’assemblea annual de la societat. En l’assemblea s’aprovaren els informes d’activitats i de comptes preceptius així com les propostes de programa d’activitats i pressupost per a l’any següent. La Sra. Mercè Solé Sanosa fou baixa de la junta per exhauriment de mandat amb l’agraïment unànim dels assistents, que aprovaren de passar la responsabilitat de tresorera a la Dra. Lucila Nussbaum Capdevila. Tant l’acta com la informació  més detallada es trameten regularment als socis via correu electrònic. En cas que us calgui actualitzar les dades de contacte, cal que escriviu a l’adreça electrònic de secretaria.

Treballs de Sociolingüística Catalana és indexada a JCR i reconeguda per FECYT

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS), la màxima avaluació en el sistema CARHUS, i ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconeixement de la qualitat editorial i científica. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access JournalsPeriodicals Index OnlineLinguist listRACOLatindex i Dialnet.

Crida d’articles de TSC 33: http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/announcement/view/122

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració