Assemblea de la SoCS 2021

El passat divendres 17 a les 18:00 tingué lloc en una sala Zoom de l’IEC l’assemblea annual de la societat. En l’assemblea s’aprovaren els informes d’activitats i de comptes preceptius així com les propostes de programa d’activitats i pressupost per a l’any següent. La Sra. Mercè Solé Sanosa fou baixa de la junta per exhauriment de mandat amb l’agraïment unànim dels assistents, que aprovaren de passar la responsabilitat de tresorera a la Dra. Lucila Nussbaum Capdevila. Tant l’acta com la informació  més detallada es trameten regularment als socis via correu electrònic. En cas que us calgui actualitzar les dades de contacte, cal que escriviu a l’adreça electrònic de secretaria.

Treballs de Sociolingüística Catalana és indexada a JCR i reconeguda per FECYT

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS), la màxima avaluació en el sistema CARHUS, i ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconeixement de la qualitat editorial i científica. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access JournalsPeriodicals Index OnlineLinguist listRACOLatindex i Dialnet.

Crida d’articles de TSC 33: http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/announcement/view/122

Sinergies de Recerca I: GLOCIC (UdL)/TRANSLINGUAM-UNI (UPF)

30 de setembre de les 15h a les 16.30h a través de videoconferència.
Uns dies abans us enviarem l’enllaç.

El mapa de sociolingüística de la SOCS pretén fer visibles recerques en curs que porten a terme equips investigadors d’universitats catalanes. En el marc d’aquesta mapa,  el projecte ‘Sinergies de recerca’ busca fer dialogar projectes d’investigació amb dimensions comunes.

En la primera reunió, s’estudiarà la competència global/transcultural a la universitat des d’una visió interdisciplinària. D’una banda, el projecte GLOCIC, de la Universitat de Lleida, estudia la competència global dels estudiants universitaris a través d’un estudi pilot sobre la internacionalització del currículum. Aquest recerca serà presentada per Josep Mª Cots i Maria Sabaté Dalmau. D’altra banda, el projecte TRANSLINGUAM-UNI, de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit per Mireia Trenchs-Parera presentarà la competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès posant èmfasi en les llengües, les actituds, la sensibilitat intercultural i la identitat.

Activitats programades

  • 30.09.2021 | 16:30 |
    Sinergies de Recerca I: GLOCIC (UdL)/TRANSLINGUAM-UNI (UPF)
    » Més informació «

Pàgina del 40è aniversari

Administració