Conferència

«El català a la Unió Europea», a càrrec d’Antoni Milian

Data i hora: Dilluns 28 de setembre de 2009, a les 18.30 hores
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

En aquesta sessió es va realitzar un breu repàs del règim jurídic lingüístic de la Unió Europea per, tot seguit, analitzar les novetats més importants que s’hi han introduït des de l’any 2003 —moment en què la Unió constava de 15 estats membres i tenia reconegudes 11 llengües oficials— fins el dia d’avui, en què són 27 els estats que componen la Unió i 23 les llengües oficials reconegudes.
A més dels canvis quantitatius, també hi ha hagut una evolució qualitativa que afecta les altres llengües no oficials de la Unió. A partir de l’anàlisi d’aquesta evolució es van extreure algunes consideracions sobre el poc reconeixement de la llengua catalana dins la Unió Europea i quines són les expectatives de cara el futur, amb la possible entrada en vigor del Tractat de Lisboa.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració