Acte

«Llengua i autodeterminació», a càrrec d’Alfons López Tena i Marc Belzunces.

Data: dimecres 20 de maig, a les 18.30 h
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona).

El 20 de maig de 2009 es va realitzar l’acte “Llengua i autodeterminació” a les dependències de l’IEC. L’acte va anar a càrrec d’Alfons López Tena, president de la Fundació Cercle d’Estudis Sobiranistes, i Marc Belzunces, investigador del CSIC.
Les intervencions es van centrar en la presentació d’un treball efectuat per Marc Belzunces, per encàrrec de la Fundació Cercle d’Estudis Sobiranistes, en què s’estudien les variables que podrien incidir en les respostes de la població en cas de produir-se un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. L’estudi es fonamenta en l’examen de les enquestes existents sobre la qüestió.
Va començar l’acte amb la intervenció d’Alfons López Tena que va explicar el marc en el qual es va encarregar l’estudi. Tot seguit Marc Belzunces va exposar la metodologia de l’estudi, les enquestes utilitzades per a realitzar-lo (enquestes de Centro de Investigaciones Sociológicas de l’any 91, 96 i 01, una enquesta realitzada per la UOC i Miquel Strubell de 2008 i 17 enquestes de ICPS, Institut de Ciències Polítiques i Socials).
A continuació es varen comentar alguns dels resultats de l’objectiu principal de la ponència: esbrinar quins usos lingüístics i llengua a la llar tenen els ciutadans que estan a favor o en contra de la independència de Catalunya. Algunes de les qüestions que es varen remarcar va ser que tot i que els catalanoparlants d’origen perden efectius a causa de l’augment d’estrangers el percentatge de persones a favor de la independència no disminueix i que la relació entre el posicionament a favor o en contra de la independència està menys correlacionat amb la llengua que altres variables com el lloc de naixement o l’origen familiar.
Trobareu més informació sobre aquest estudi a:
http://www.cercleestudissobiranistes.cat/continguts/reflexionaEstudis

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració