Conferència “El català i els joves”

«El català i els joves: les propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana»

Conferenciant: Albert Bastardas

Sinopsi: El ple del Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan consultiu de la política lingüística, de 28 de novembre de 2007 va acordar la creació d’una ponència encarregada d’elaborar una proposta de recomanacions per a una política lingüística adreçada al foment del català entre els joves. La ponència va ser dirigida pel doctor Albert Bastardas i Boada de la Universitat de Barcelona. Les sessions de treball de la ponència tingueren lloc entre abril i juliol de 2008, i en cadascuna hi intervenia un expert convidat del món juvenil de diversos àmbits (usos interpersonals, educació, món econòmic i laboral, i mitjans de comunicació i noves tecnologies). En aqueta conferència se’ns presenten les conclusions i recomanacions principals de la ponència.

Data: Dimecres, 7 d’abril, a les 18.30 hores.
Lloc: Sala Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona).

Resum de les conclusions i recomanacions principals del document elaborat per la ponència Llengua i Joves presidida per Albert Bastardas que es va presentar i aprovar al Ple del Consell Social de la Llengua de 24 de març de 2009.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració