Conferència

«Psicologia dels usos lingüístics interpersonals»

a càrrec de Ferran Suay, professor al departament de Psicobiologia de la Universitat de València.

Dia: Dijous 16 de juny de 2011 a les 19h.
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47. Barcelona

Resum

Aquesta xerrada parlà de què fem els catalanoparlants amb el nostre idioma: quan i com l’usem o el descartem, per què ho fem així, i com podríem canviar-ho, si hi estem interessats.  Es tractà d’un enfocament des de la perspectiva psicològica, és a dir, centrat en l’anàlisi de la conducta individual i orientat a proporcionar eines per tal de modificar-la.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració