Niu de suport de la SOCS per a Treballs de Fi de Grau

Data:                    4 abril 2018

Hora:                   9:30-14:00

Lloc:                   Universitat de Lleida, Facultat de Lletres. Edifici de Rectorat: Aula Magna, Saló Víctor Siurana.

Objectiu:             Oferir tallers pràctics en què 8 experts en sociolingüística donen resposta i debaten entorn d’una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de Treball de Fi de Grau (TFG).   

Crida:                  Participants amb presentació: Dirigit a alumnes que estiguin preparant o cursant l’assignatura del TFG en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i el discurs, en català, castellà i/o anglès. L’alumnat interessat omplirà un formulari online amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG; (3) la tria del taller en primera opció i la tria de taller en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per als experts o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).

                           El formulari per l’enviament de propostes com a participant amb presentació està disponible aquí:

                            https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcVU6TANgucDPpSnyxDsl-1SU6schi-xRqT1Jh1DgNHxn3Rg/viewform (de l’1 al 28 de febrer del 2018).

 

Assistents sense presentació: Aquest és un acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia s’hauran de registrar prèviament omplint un formulari d’inscripció amb les seves dades personals (nom i cognoms; grau, màster o doctorat en curs; universitat i departament).

                           El formulari d’inscripció com a assistent sense presentació està disponible aquí:

                            https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNUsY48Ov1vEUgjp-UN7ZR9wFWKbpTA9COpZFapayOpmTHwA/viewform (de l’1 al 28 de febrer del 2018).

Dates:                 Crida de propostes: De l’1 al 28 de febrer del 2018.

                           Notificació d’acceptació i assignació del taller als participants amb presentació: 14 de març del 2018.

Inscripció:          Hi ha 40 places per a participants, que seran atorgades per ordre d’enviament i acceptació de propostes. Acte gratuït per tota la comunitat universitària. L’afiliació a qualsevol universitat són obligatòries. Esmorzar per compte de la SOCS. Es lliurarà certificat a totes les persones participants i assistents.

 

Niu de suport de la Societat Catalana de Sociolingüística per a Treballs de Fi de Grau sobre sociolingüística, pragmàtica i anàlisi del discurs

 

La Societat Catalana de Sociolingüística del IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès.

 

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels 8 tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i/o l’anàlisi del discurs dona resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG.

 

L’alumnat interessat omplirà un formulari online amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG; (3) la tria del taller en primera opció i tria de taller en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG (màxim 200 paraules) explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per als experts o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).

 

S’acceptaran 5 propostes per taller i hi haurà 8 tallers. Durant el taller, l’alumne/a tindrà 10 minuts per presentar la seva qüestió i la persona experta, juntament amb la resta de company/es de taller, tindran 15 minuts de debat.

La clausura de la Jornada serà a càrrec del professor ICREA David Block (UdL), que desenvoluparà la ponència Com enfocar els aspectes més complexos del què, com, on, a qui, i per què de la tria i realització del TFG.

 

A continuació es detallen els tallers i àmbits temàtics:

  • Taller 1: Miquel Àngel Pradilla, URV: Comunitats de parla catalana i canvis lingüístics; recerca amb qüestionaris.
  • Taller 2: Eva Codó, UAB: Multilingüisme; recerca amb narratives.
  • Taller 3: Francesc Xavier Vila, UB: Institucions educatives; recerca amb censos i padrons.
  • Taller 4: Joan Pujolar i Maite Puigdevall, UOC: Nous parlants i identitat; recerca amb entrevistes.
  • Taller 5: Jordi Suïls, UdL: Variacionisme i etnolingüística; recerca amb variables geolingüístiques i patrimoni.
  • Taller 6: Joan Costa, UPF: Pragmàtica; llengua estàndard; recerca amb corpus i enquestes.
  • Taller 7: Elvira Riera, UPF: Política lingüística; drets lingüístics; anàlisi comparada i recerca de base documental.
  • Taller 8: Josep Maria Cots/Maria Sabaté-Dalmau, UdL: Discurs; recerca amb etnografia.

 

L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna, Saló Víctor Siurana de l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (Plaça de Víctor Siurana 1, 25003, Lleida), el dia 4 d’abril del 2018, amb el següent programa:

9:00-9:30:         Inscripció i benvinguda

9:30-9:55:         Tallers simultanis (alumna/e 1)

10:00-10:25:      Tallers simultanis (alumna/e 2)

10:30-10:55:      Tallers simultanis (alumna/e 3)

11:00-11:25:      Pausa: esmorzar i cafè

12:00-12:25:      Tallers simultanis (alumna/e 4)

12:30-12:55:      Tallers simultanis (alumna/e 5)

13:00-14:00:      Clausura amb la ponència del professor ICREA David Block

 

Podeu adreçar-nos les vostres preguntes a: maria.sabate@dal.udl.cat

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració