SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya), la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i la Real Academia de Ciencias anuncien la convocatòria per a l’admissió a la catorzena promoció (2016-2018) del seu projecte ESTALMAT a Catalunya (Detecció i estímul del talent precoç en Matemàtiques).
Més informació [pdf] [www].

Twitter