SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

El Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques publica, en llengua catalana, exposicions matemàtiques d’alt nivell científic que puguin interessar a un nombre elevat de lectors. El Butlletí està obert a tots els camps de les matemàtiques, als aspectes matemàtics de les ciències experimentals, la tecnologia, l’economia i d’altres àrees, com la història, la didàctica, i la filosofia, sempre que els treballs tinguin un component matemàtic important. També tenen cabuda al Butlletí aquells articles que desenvolupin un aspecte significatiu de la problemàtica de la professió matemàtica al nostre país. La SCM publica un volum anual, dividit en dos números. Cada número té un preu de venda de 6 euros. També esta disponible la versió electrònica.

Edició electrònica (des de 1987)
Selecció d’articles publicats entre 1978 i 1995
Comitè editorial
Instruccions per als autors
Twitter