SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La SCM/Notícies és una revista que es publica dos cops l’any i es distribueix gratuïtament entre els socis. El seu objectiu principal és enriquir el ventall d’avantatges que la Societat Catalana de Matemàtiques ofereix als seus socis, incloent-hi la potenciació de la informació i la comunicació entre els seus associats i tots els matemàtics catalans. També dóna informació puntual de les activitats de la SCM. Aquesta revista és indexada pel Mathematical Reviews de l’AMS.

Encoratgem als lectors, i molt especialment als socis de la SCM, que ens envieu col·laboracions per a qualsevol de les seccions: internacional, ensenyament, noticiari, activitats, agenda, premis, parlem de llibres, webs de matemàtiques, problemes, tesis, etc. També ens podeu enviar articles d’opinió sobre qualsevol tema relacionat amb les matemàtiques que puguin ser d’interès per als lectors. Per a qualsevol col·laboració, poseu-vos en contacte amb l’editor de la SCM/Notícies, n’Albert Avinyó.

A continuació teniu el pdf dels números apareguts que podeu descarregar:

42 – Desembre 2017
41 – Juliol 2017
40 – Desembre 2016
39 – Juliol 2016
38 – Desembre 2015
37 – Febrer 2015
36 – Desembre 2014
35 – Març 2014
34 – Juliol 2013
33 – Març 2013
32 – Març 2012
31 – Juliol 2011
30 – Febrer 2011
29 – Setembre 2010
28 – Desembre 2009
27 – Juliol 2009
26 – Desembre 2008
(p. 1-15) (p. 16-21) (p. 22-74)
25 – Juny 2008
24 – Novembre 2007
23 – Febrer 2007
Núm. especial – Agost 2006 en anglès
22 – Juny 2006
21 – Juliol 2005
20 – Novembre 2004
19 – Juliol 2003
18 – Gener 2003
17 – Juliol 2002
16 – Desembre 2001
15 – Juliol 2001
14 – Desembre 2000
13 – Juny 2000
12 – Desembre 1999
11 – Juliol 1999
10 – Març 1999
9 – Novembre 1998
8 – Juliol 1998
7 – Novembre 1997
6 – Juliol 1997
5 – Gener 1997
4 – Octubre 1996
3 – Novembre 1995
2 – Juliol 1995
1 – Maig 1995
0 – Febrer 1995
Twitter