SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La Societat Catalana de Matemàtiques admet diferents tipus d’associats:

— Socis ordinaris.
— Socis institucionals, amb quota igual al doble de la dels socis ordinaris.
— Socis estudiants (de qualsevol nivell educatiu), amb quota igual a la meitat de la dels socis ordinaris.
— Socis en reciprocitat, acollits a algun dels convenis signats per la Societat, amb quota igual a la meitat de la dels socis ordinaris.

La quota anual ordinària és de 36 euros. La quota per als socis estudiants i en reciprocitat és de 18 euros. La dels socis institucionals és de 72 euros.

La SCM manté convenis de reciprocitat amb un cert nombre de societats matemàtiques. En gairebé tots els casos, aquests acords preveuen que els socis de l’altra societat puguin esdevenir socis de la SCM amb una quota reduïda del 50% de la quota ordinària. Cal inscriure’s directament a la SCM, declarant la condició de soci en reciprocitat en la butlleta d’inscripció. Així mateix, els socis de la SCM poden esdevenir membres de les societats en reciprocitat amb una quota reduïda, segons l’acord. Aquesta inscripció s’ha de gestionar directament amb cadascuna de les societats. En cada cas, les societats intercanviaran la informació rellevant a fi i efecte de comprovar la veracitat de les dades.

Procediment d’inscripció

Per a esdevenir soci de la Societat Catalana de Matemàtiques cal emplenar aquest formulari.

Totes les sol·licituds han de ser acceptades per la Junta Directiva (article 10 dels Estatuts).
 

Per a fer-se soci de la European Mathematical Society

Cliqueu en aquest enllaç.

Twitter