SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Societats matemàtiques amb les quals la SCM manté acords de reciprocitat:
.
Associacions d’ensenyants de matemàtiques en l’àmbit de parla catalana:

.

Facultats amb titulacions de matemàtiques en l’àmbit de parla catalana:
..
Departaments de matemàtiques en universitats de parla catalana:

Universitat d’Alacant:

Universitat Autònoma de Barcelona:

Universitat de Barcelona:

Universitat de Girona:

Universitat de les Illes Balears:

Universitat de Lleida:

Universitat Miguel Hernández:

Universitat de Perpinyà:

Universitat Politècnica de Catalunya:

Universitat Politècnica de València:

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Rovira i Virgili:

Universitat de València:

.
Centres i instituts de recerca en l’àmbit de parla catalana:
.
Altres institucions catalanes de suport a la Matemàtica:

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

CREAMAT

.

Concursos per a estudiants:
.
.
Cartelleres de seminaris:
Twitter