SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Junta Directiva (2014–2018)

Els membres electius d’aquesta Junta, escollits per l’Assemblea General
de socis el 26 de novembre de 2014, són:

Xavier Jarque i Ribera (UB), President
Enric Ventura i Capell (UPC), Vicepresident
Iolanda Guevara i Casanova (DEGC), Adjunta a la vicepresidència
Albert Ruiz i Cirera (UAB), Secretari
Natàlia Castellana i Vila (UAB), Tresorera

Vocals

Albert Avinyó i Andrés (UdG)
Marta Berini i López-Lara (Coordinadora de les proves Cangur)
Agraham de la Fuente (Institut escola Costa i Llobera – UAB)
Núria Fagella Rabionet (UB)
Josep Grané i Manlleu (UPC)
Carles Romero i Chesa (IES Manuel Blancafort, La Garriga)
Manel Udina i Abelló (IES Sabadell)
Joan Girbau i Badó (UAB), Delegat de l’IEC


Comitè Científic

Tomás Alarcón i Cor (CRM)
Àlex Arenas i Moreno (URV)
Carles Casacuberta i Vergés (UB)
Luis Victor Dieulefait (UB)
Antoni Guillamon i Grabolosa (UPC)
Tere Martínez-Seara (UPC)
Artur Nicolau i Nos (UAB)
Joaquim Ortega-Cerdà (UB)
Joan Porti i Piqué (UAB)
Marta Sanz-Solé (UB)
Joan Solà-Morales i Rubió (UPC)
Enric Ventura i Capell (UPC)


Comitè de Publicacions

Albert Avinyó i Andrés (UdG)
Rosa Camps i Camprubí (UAB)
Julià Cufí i Sobregrau (UAB)
Enric Ventura i Capell (UPC)


Corresponding member EMS-SCM

Eva Miranda (UPC)

Twitter