SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi per a estudiants instituït l’any 1962. Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Es poden concedir fins a dos accèssits.
Propera convocatòria:
* Poden prendre-hi part estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2013.
* Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en llengua catalana o anglesa, amb un ampli resum en català en la versió en anglès.
* Termini d’admissió de candidatures:  30 de novembre de 2017, a les 13 hores

Per a més informació, contacteu amb Oriol Serra.
Nota important: en les bases del premi Évariste Galois publicades en el cartell de premis de l’IEC la data per poder presentar el treball és que la titulació ha de ser partir de 2013 però, donat que a la present plana ha estat publicada durant un temps la data 2012, s’acceptarà treballs presentats per candidats amd data de titulació 2012 endavant.

Twitter