SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi per a estudiants instituït l’any 1962. Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Es poden concedir fins a dos accèssits.
Propera convocatòria:
* Poden prendre-hi part estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2012.
* Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en llengua catalana o anglesa, amb un ampli resum en català en la versió en anglès.
* Termini d’admissió de candidatures:  30 de novembre de 2017, a les 13 hores
Twitter